English page

Månadens Helgon: Den H. Anselm av Lucca den Yngre.

  • 3 februari, 2017

Född: År 1036 Död: 18 Mars 1086, Mantua Festdag: 18 Mars Skyddspatron för: Mantua Den h. Anselm föddes i Milan under år 1036 och var brorson till Anslem den äldre. Anslem den äldre är för oss mer känd dom Påve Alexander II och blev invigd när den h. Anselm var 25 år gammal. Det var dock först tio år senare som den h. Anselm hamnade på resande fot. Han invigdes då på sin farbroders gamla post som biskop av Lucca. Samma år skickades han också till Tyskland för att få sin investitur från Henry IV. Där var han tyvärr oförmögen att få den andliga kraftens tecken ifrån...

Read more

Prayers of St. Clare of Assisi to the Five Wounds of Our Saviour.

  • 27 januari, 2017

1. To the Wound of the Right Hand Praise be to Thee, O Jesus Christ, for the most sacred wound in Thy right hand. By this adorable wound, and by Thy most sacred Passion, pardon me all the sins I have committed against Thee in thought, word, and deed, and all negligence in Thy service, and all sensuality for which I have been to blame whether asleep or awake. Grant that I may be able to recall with devotion Thy most pitiful death and sacred wounds; grant me the grace to mortify my body, and so to offer a pledge of my gratitude to Thee. Who livest and reignest forever and ever. Amen. Our Father,...

Read more

Bokrecension: ”Saint Pius V: A Short Account of His Life, Times, Virtues and Miracles in the Aftermath of the protestant Revolt,” av Professor Robin Andersson, 1973.

  • 25 januari, 2017

I dessa påvelösa tider kan det vara ett bra tips för den troende att läsa på om en av tidernas mest pietistiska, heliga, kärleksfulla och givmilda Påvar; den Helige Påve Pius V. Denna Påve satt bara 6 år i Petri Stol, från 1566-1572, och under denna tid undergick han flera prövningar och utmaningar som liknar de utmaningar Kyrkan står för i dag. Han fick den stora uppgiften att leda Kyrkan under en tid av andelig förvirring, politisk uppror och moralisk förfall. Protestantismen hade fått sprida sig i Europa, dåliga böcker dolda under ”Katolskt sken” smugglades in till Rom och Kyrkan...

Read more

Article: The Doctrine of the Incarnation of the Son of God is, in no Sense, Icredible, Unseemingly, or Ineasonable.

  • 20 januari, 2017

The Christian religion maintains inviolably that God is, that His person subsists in two natures, viz., the Divine Nature and the Human; and that the union between these natures is so perfect that the Person who is God is likewise Man. No parallel to this union can be found in nature, for the simple reason, that no perfect created substance can be united to another substance in such a manner as to become one with it. Even the union between soul and body cannot be compared to the union between the Word and the human nature. The soul is the form of the body; but form is imperfect; and as God is Perfection,...

Read more

Artikel: ”Religionen borde, i stället för att tala så mycket om det tillkommande lifvet, fastmer sysselsätta sig med detta lifvet, upphäfva eländet och befrämja lyckan.”

  • 16 januari, 2017

Svar: Under denna oöverlagda klagan ligger en af de stora, alltid med så mycken ifver framkastade frågorna, som vidrörer det innersta af vårt väsende: frågan om lyckan. Du söker lyckan; du vill vara lycklig. – Du har rätt. Gud kunde i sin faderliga godhet endast skapa oss för att göra oss lyckliga. Nå väl, sök då lyckan….men akta dig, att icke du bedrager dig i medlens val! Flera vägar stå oss öppna, blott en enda är den rätta… Ve den, som väljer en falsk väg!... Denna villfarelse är i våra dagar vanligare än någonsin; ty aldrig, tror jag, var verlden förr så öfversvämmad...

Read more

Artikel: St. Thomas Aquinas (1225-1294) – Katekesinstruksar! (Maria Møy)

  • 4 december, 2016

(Publicerat i Adoremus #2 - 2011) Det passar seg ikkje for ein engel å gje æra til eit menneske, og slik har det vore heilt fram til den augneblinken då der kom einkvan som i den menneskelege naturen stod over englane på tre punkt som dei vanlegvis står over oss i; både i æra, i nærleik til Gud og i gudommeleg ljos og nåde og dette var tilfellet med den Velsigna Møya. For å syne at ho overgjekk Englane i dette, ynskja Engelen å gje henne æra, og difor sa han ”Ave (Hill).” FULL AV NÅDE! Den Velsigna Møya stod over alle Englane i fullnad av nåde, og som ein indikasjon på dette...

Read more

Artikel: Tro och Förnuft

  • 4 december, 2016

(Publicerat i Adoremus #2 - 2011) Förra veckan försökte jag klargöra, vad vi katoliker menar med tro. Jag talade om, huru vi erhåller kunskap, dels genom att bruka våra sinnen, dels genom att begagna vårt förnuft, och dels genom att sätta tro till andras utsago. Att sätta tro till andras ord är tro, ehuru denna term för det mesta reserveras för övernaturlig tro, d.v.s. att motta sanningar på Guds ord. Tro i denna betydelse befanns vara särdeles förnuftig. Om jag en gång sätter tro till en människas ord, borde jag vara villig att sätta tro till Guds, om Han har någon lära,...

Read more

Månadskrönikan: Ore Gladii

  • 6 augusti, 2016

”FOR MY PART, TO TELL YOU FRANKLY, IF I WASN'T BUSY WITH THE ENGLISH WARS I WOULD HAVE COME TO SEE YOU LONG BEFORE NOW; BUT IF I DON'T FIND OUT THAT YOU HAVE REFORMED YOURSELVES I MIGHT LEAVE THE ENGLISH BEHIND AND GO AGAINST YOU, SO THAT BY THE SWORD - IF I CAN'T DO IT ANY OTHER WAY - I WILL ELIMINATE YOUR FALSE AND VILE SUPERSTITION AND RELIEVE YOU OF EITHER YOUR HERESY OR YOUR LIFE.” ST. JOAN OF ARC'S LETTER TO THE HUSSITES (MARCH 23, 1430) Vår tid kännetecknas av en villighet att slåss för allt möjligt under himmel och jord. Under pacifismens banér och med den falska toleransens...

Read more

Ledaren: De Utilitate Jejunii

  • 29 maj, 2016

Mina vänner och bröder och systrar i tron. En ny period av fastelagen har påbörjat sin gång och det är i detta nummer dags att uppmärksamma denna heliga period. Jag har under en tid läst en predikan skriven av den h. Augustinus vid namn De utilitate jejuni eller Om fastans nytta. Den finns översatt till engelska i serien The Fathers of the Church bok 14 (det är denna version jag har använt mig av) och det latinska originalet går att finna i Mignés Patrologia Latina volym 40 spalt 707ff. Vi hoppas kunna tillhandahålla en komplett svensk översättning av detta dokument till er som inte...

Read more

Den H. Ansgar

  • 16 maj, 2016

Född: 8 September, 801 Död: 3 Februari 865, Bremen Festdag: 3 Februari Skyddspatron för: Danmark Vi vet relativt mycket om den h. Ansgars liv eftersom hans lärjunge och efterträdare Rimbert också skrev en biografi om honom. Denna biografi kallas Vita Ansgarii och finns bland annat i en svensk översättning kallad Boken om Ansgar. Även om stora delar av Ansgars liv är känt för oss ligger det mesta av denna information senare i hans liv. Därför måste vi börja med några saker vi inte känner till. Vi vet till exempel inte exakt var den h. Ansgar föddes eller vilken status hans...

Read more