Svenska artiklar

Månadskrönikan: Ore Gladii

  • 6 augusti, 2016

”FOR MY PART, TO TELL YOU FRANKLY, IF I WASN'T BUSY WITH THE ENGLISH WARS I WOULD HAVE COME TO SEE YOU LONG BEFORE NOW; BUT IF I DON'T FIND OUT THAT YOU HAVE REFORMED YOURSELVES I MIGHT LEAVE THE ENGLISH BEHIND AND GO AGAINST YOU, SO THAT BY THE SWORD - IF I CAN'T DO IT ANY OTHER WAY - I WILL ELIMINATE YOUR FALSE AND VILE SUPERSTITION AND RELIEVE YOU OF EITHER YOUR HERESY OR YOUR LIFE.” ST. JOAN OF ARC'S LETTER TO THE HUSSITES (MARCH 23, 1430) Vår tid kännetecknas av en villighet att slåss för allt möjligt under himmel och jord. Under pacifismens banér och med den falska toleransens...

Read more

Fråga: Varför tror Katoliker att Universum och allt Liv i det är Skapat av, och styrt av, en Allsmäktig Ande Kallad Gud?

  • 16 maj, 2016

Katoliker tror att universum är skapelsen och den odelade egendomen av en allsmäktigt kraftfull Andevarelse, kallad Gud, eftersom bevisen för detta är så överväldigande att det inte finns något utrymme kvar ens för det minsta uns av tvivel. Först har vi det logiska beviset. Genom ett enkelt matematik-liknande resonemang kommer man ofrånkomligen ansikte mot ansikte med klara obestridbara principer: Allting har en grund, ingenting kan skapa sig själv. Uppenbarligen finns det många grunder i universum, men det måste ha funnits en första grund, en grund utanför grunden. En ogrundad...

Read more

Artikel: Marie Moderskap

  • 17 mars, 2016

Alla de extraordinära nådegåvor som vår Fru fick motta och samarbetade med, gjorde henne till en unik varelse i universum och i frälsningens ekonomi. Startpunkten för alla dess nådegåvor ligger emellertid i det faktum att hon var vår Herre Jesu Kristi moder, vilket enligt katolsk doktrin betyder att hon var Guds moder. I Guds skapelseverk är allt nyanserat och hierarkiskt. Den revolutionära anden älskar att förenkla allt. Den kontrarevolutionära anden, å andra sidan, älskar nyanserna i skapelsen och den Katolska Kyrkan. När en kontrarevolutionär ser något som är svårt att förstå,...

Read more

Månadskrönikan: Timete Dominum!

  • 8 februari, 2016

(Ursprungligen publicerad i Adoremus #1 2011) Det finns många passager i den Helga Skrift som talar om Guds vrede. Innan vi kommer in lite närmare på en av dessa, så kan det vara på sin plats att säga några ord om vikten av att alltid minnas den aspekten av vår Gud, nämligen Hans vrede som kommer att avkräva den fullkomliga rättvisa som Guds egen natur fordrar. Ni ser kära trossyskon, vår Gud är en infinit Gud. Vad som menas med ordet infinit kan för de enklare sammanfattas med oändlig, Gud är oändlig, det största som tänkas kan och ja, t.o.m. större än så. Gud är också...

Read more

Ledaren: Varför vi Ber till Jungfru Maria

  • 8 februari, 2016

(Ursprungligen publicerad i Adoremus #1 2011) Mina vänner och bröder och systrar i tron, vi vill börja med att tacka er ödmjukast för att ni har valt att prenumerera på Adoremus In Aeternum. Det gläder oss att det fortfarande finns några som vill ha kvar vår lilla men ack så viktiga tidskrift. Jag blev så inspirerad av "Månadens Helgon" som vi hade i det förra numret (och som jag själv skrev) att jag vill fortsätta på samma tema: Jungfru Maria. Många protestanter kallar oss ofta för antikristna och avgudadyrkare för att vi ber Jungfru Maria om hennes förbön till vår Herre....

Read more

Artikel: Kristkonungens Fest

  • 15 december, 2015

(Ursprungligen publicerat i Adoremus #10 2010)   Övers. Anm: Kyrkan firar Kristus Konungen sista söndagen i oktober månad. Duplex av första klassen. Liturgiska färger för dagen är vitt. Vetskapen om att vår Herre Jesus Kristus är Konung har funnits i Kyrkan sedan Hans tid på jorden. T.ex. var det Han själv som bekräftade det när Pilatus frågade Honom, “Är Du judarnas Konung”, varpå Han svarade, “Du säger det själv” (Lukas 23:3). Vi finner Kristus manifesterad som Konung under olika titlar i Kyrkan från dess begynnelse. Det finns en mycket gammal devotion som kallas...

Read more

Månadskrönikan: Adeste Fideles!

  • 23 november, 2015

I dagens samhälle är vi omgärdade av myter. Det är i. o. f. ingenting konstigt med att samhällen vilar på olika myter. Rom vilade trots allt på Romulus och Remulus, senare på avgudarna för att efter en tid av kristen frihet ansluta sig till de lögner som även präglar vårt samhälle. För varje samhälle har sin berättelse, en berättelse som ger styrka och legitimitet åt olika åtgärdsprogram. Men bortom berättelserna döljer det sig en tydligare kungörelse om vad som uppfattas som samhällets grundpelare och grundval. När man ifrågasätter myterna, så ifrågasätter man samhället....

Read more

Ledaren: Om Läsningen av Religiösa Skrifter

  • 17 november, 2015

Mina vänner och bröder och systrar i tron, ett nytt nummer av Adoremus In Aeternum finns nu i era händer och jag måste börja med att yttra en lätt besvikelse över att så få av våra prenumeranter har hört av sig. Det skulle vara roligt att veta vilka ni är och vad ni vill få ut av denna tidning. Det är ju ändå för er som vi gör detta. Era åsikter är alltid välkomna. Detta är det sista nummer vi kommer skicka ut gratis till er, de som önskar fortsätta få tidningen i framtiden ber vi betala in prenumerationsavgiften. Inbetalningsuppgifter finns på baksidan. För dem som inte...

Read more

Månadens Helgon: Den H. Lukas Evangelisten

  • 12 november, 2015

Född: Antiokia, Syrien. Död: Ca 84, nära Boeotia, Grekland. Festdag: 18 Oktober. Skyddspatron för: konstnärer, läkare, doktorer med fler. Den h. Lukas kom från staden Antakya i södra Turkiet (dåvarande Antiokia i Syrien) och var läkare till yrket. Den h. Paulus kallar honom också för ”läkaren, den högt älskade,” [Kol. 4:14]. Man kan också se vilket yrke han hade genom det utvecklade medicinska språk han använde i sina skrifter. Man tror också att han under en lång tid var läkare ombord på fartyg eftersom han har en stor kunskap om de östra delarna av Medelhavet. Den...

Read more

Månadens Bokrecension: ”The Pope and the Antichrist” av Kardinal Henry Edward Manning 1861.

  • 12 november, 2015

Denna snabblästa och lättgenomkomliga bok på 84 sidor, består av fyra korta föreläsningar av Kardinal Manning (1808-1892). Föreläsningarna blev utgivna i bokform för första gången 1861 under titeln ”The Holy See Tested By Prophecy.” Det som först var tänkt som ett försvar emot Garibaldis attacker på de påvliga staterna, har visat sig vara en mästerlig analys av händelser som med profetisk inblick övergår kontexten och vandrar rakt in i vår egen samtid och den sanna Kyrkans svåra situation; med en anti-kyrka som utger sig för att vara den sanna Kyrkan och Katolska samhällsvärderingar...

Read more