Månadens Helgon

Månadens Helgon: Den H. Anselm av Lucca den Yngre.

  • 3 februari, 2017

Född: År 1036 Död: 18 Mars 1086, Mantua Festdag: 18 Mars Skyddspatron för: Mantua Den h. Anselm föddes i Milan under år 1036 och var brorson till Anslem den äldre. Anslem den äldre är för oss mer känd dom Påve Alexander II och blev invigd när den h. Anselm var 25 år gammal. Det var dock först tio år senare som den h. Anselm hamnade på resande fot. Han invigdes då på sin farbroders gamla post som biskop av Lucca. Samma år skickades han också till Tyskland för att få sin investitur från Henry IV. Där var han tyvärr oförmögen att få den andliga kraftens tecken ifrån...

Read more

Den H. Ansgar

  • 16 maj, 2016

Född: 8 September, 801 Död: 3 Februari 865, Bremen Festdag: 3 Februari Skyddspatron för: Danmark Vi vet relativt mycket om den h. Ansgars liv eftersom hans lärjunge och efterträdare Rimbert också skrev en biografi om honom. Denna biografi kallas Vita Ansgarii och finns bland annat i en svensk översättning kallad Boken om Ansgar. Även om stora delar av Ansgars liv är känt för oss ligger det mesta av denna information senare i hans liv. Därför måste vi börja med några saker vi inte känner till. Vi vet till exempel inte exakt var den h. Ansgar föddes eller vilken status hans...

Read more

Månadens Helgon: Jungfru Maria.

  • 16 januari, 2016

Festdagar: Jan. 1, 8; Feb. 2, 11; Mar. 25; Maj 31; Jun. 27; Jul. 16; Aug. 15, 22; Sep. 8, 12, 15, 22; Okt. 7, 8; Nov 21; Dec. 8, 12. Detta kommer bli en lite längre och något ovanligare Helgon-beskrivning än vad vi är vana vid, detta på grund av att det snarare kommer likna en kort apologi tillägnad vår heliga Moder. Det är få om ens något annat helgon som vi kan skriva så här många festdagar på. Men å andra sidan så finns det så många fler då vi indirekt firar henne. Vi kan ju inte fira vår Herre själv utan att fira vår Fru; vi kan inte glädjas över Jesu födelse...

Read more